Monthly Archives: mei 2012

Toilet issues and more.

Over two billion people have no sanitary facilities nor have access to public restrooms. There are some very interesting and promising initiatives to address this big problem. Another problem, however, is the use of the public restrooms in airports, shopping centers, railway stations and hotels. About the use of toilets at home no statistics are available. From the use public restrooms in the world also no statistics are available. So all comments and data are from my own perception. Therefore a self-appointed expert is in charge here.

The interest in design, innovation, logistics and cleaning maintenance of restrooms is from a purely technical background. This is to prevent that readers might think that there is a bad deviation to be detected.

The use of urinals anywhere in the world shows structural leakage problems in stool channels, in this case, the penis.

It does not matter what form, quality or scope of the urinals, there are always remnants of urine on the floor. Part of this leakage is caused by a hasty use, the inability to open the zipper and or body technical aspects. The embedded targets fly in urinals, an idea of Jos van Bedaf from the innovation committee cleaning of Amsterdam Schiphol Airport, shows only a partial solution. It is a difficult issue.

The ordinary user only has to deal with the circumstance that the urine on the floor is sucked in his leather soles, where it does not hurt however.

But there is more. In the privacy of the toilet are more issues to resolve besides the necessary relief. Those familiar with ‘ass showers’ (in Eastern countries) are desperate limited to the use of toilet paper. The transpiration increases once it is established that the roll is empty and a new one will only emerge with the use of a screwdriver. The fountain pen is a helpful tool but thereafter not workable as a fountain pen again. That the toilet, the flush button and the door handle is equipped with fecal matter is known to you, but being a healthy person you do not expect life-threatening problems, which is a correct estimate.

The seclusion in a toilet cell makes you realize the restriction of being locked up in a body. A body that, to your understanding, could have been better designed and developed. The guilt stemming from the idea of separation from the One, which resulted in the idea of an identity of our own, registers in our consciousness but cannot be answered. This is due to the fact that the knowledge on this subject is contained within a portion of the mind that we do not dare to look at. If we regard this as a problem, can we also solve it? Absolutely!

But first finish the toilet procedure, wash your hands, use paper towels, do not use old type hand dryers and use a paper towel to open the restroom door. Then continue with the chosen program for this day.

For more information and advice on toilet design, logistics, quality and cleaning, but also about the spirituality in the last paragraph please mail to: info@cleaningworks.nl

Related articles: the official guide of cleaning public toilets:

https://hanswesterveld.wordpress.com/2011/07/16/professional-cleaning-of-public-toilets/

This article was translated with the help of Google Translate, the remaining errors are mine.

Hans Westerveld, CFM

Cleaning Works

Advise on Cleaning Issues

www.cleaningworks.nl

Advertenties

Lekkage bij urinoirs en spiritualiteit.

Meer dan twee miljard mensen hebben geen eigen sanitair of kunnen geen gebruik maken van publiek toegankelijk sanitair. Daar zit dus niet het probleem. Wel in de publiek toegankelijke sanitair groepen op luchthavens, in winkelcentra, op stations en in hotels. Over het thuis gebruik van sanitair zijn geen statistieken beschikbaar. Van het publiek toegankelijk sanitair wereldwijd trouwens ook niet. Dus alle commentaar en data zijn afkomstig uit de eigen waarneming. Van een zelf benoemde deskundige dus.

De belangstelling voor het ontwerp, innovatie, logistiek en schoonmaak onderhoud van sanitair is uit puur technische achtergrond. Dit om te voorkomen dat lezers denken dat er sprake is van een kwalijke afwijking. Dat heb ik nog even bij mezelf onderzocht. Uit het wereldwijd gebruik van urinoirs blijken structurele lekkage problemen bij ontlasting organen, in dit geval de penis.

Het maakt niet uit welke vorm, kwaliteit of omvang van de urinoirs, er is altijd sprake van urine op de tegelvloer. Een deel van deze lekkage zal zijn oorsprong vinden in een gehaast gebruik, het niet kunnen openen van de ritssluiting of andere technische aspecten. Ook de ingebakken richtvlieg, een idee van Jos van Bedaf uit de innovatiecommissie schoonhouden van de luchthaven Schiphol destijds, blijkt slechts ten dele een oplossing. Het is een lastige kwestie. Voor de normaal gebruikers levert het slechts de bijkomstigheid dat de urine op de grond wordt opgezogen in leren schoenzolen, alwaar het overigens geen kwaad kan.

Het wordt dus tijd om geld te doneren aan collectanten die bij u aan de deur komen met de collectebus voor meer wetenschappelijk onderzoek van urologie. Ook het vak urologie voorspel ik een gouden toekomst.

Maar er is meer. In de beslotenheid van het toilet speelt zich meer af dan een noodzakelijke ontlasting. Zij die bekend zijn met een anusspoeler zijn vertwijfeld beperkt tot het gebruik van toilet papier. De transpiratie neemt toe nadat is geconstateerd dat de rol leeg is en de reserverol slechts met een schroevendraaier tevoorschijn komt. De vulpen is een hulpmiddel doch daarna niet meer als vulpen bruikbaar. Dat de toiletbril, de spoelknop en de deurklink voorzien is van ontlasting resten wilt u wel geloven maar als gezond mens verwacht u er geen last van te hebben, hetgeen een juiste inschatting is.

De beslotenheid in een toilet cel en basale ontlasting doet u de beperking gevoelen  opgesloten te zijn in een lichaam. Een lichaam dat naar uw inzicht wellicht beter ontworpen en ontwikkeld had kunnen worden. De schuldvraag voortkomend uit afscheiding van de Ene waardoor de eigen identiteit leek te ontstaan komt op doch laat zich niet beantwoorden. Dit vanwege de omstandigheid dat de kennis hieromtrent zich bevind in een deel van de denkgeest waar we niet naar durven te kijken. Komt het nog goed? Zeker wel! Maar eerst het toilet uit, handen wassen en het gekozen programma van vandaag volgen.

Meer informatie en adviezen over toilet ontwerp, inrichting en schoonmaak onderhoud en kwaliteit, maar ook over de in de laatste alinea’s gemelde spiritualiteit deel ik graag. info@cleaningworks.nl