InPRC: FAQ, de belangrijkste gestelde vragen en antwoorden

Vraag: Kan ik bezuinigen met InPRC?

Antwoord: InPRC leidt tot efficiëncy. InPRC leidt tot inzicht waar welke (arbeids) tijd wordt besteed. In diverse praktijkproeven is een kostenbesparing van 10 tot 18 %, na aftrek van de investering in InPRC, gerealiseerd.

Vraag: InPRC claimt een resultaatverbetering in prestatie en kwaliteit. Hoe wordt deze claim bewaarheid?

Antwoord: InPRC is een concept waarin niet alleen de registratie van gewerkte tijd leidt (binnen de contractafspraken) tot de factuur, maar ook afspraken over ‘bonus’ punten voor de servicemedewerker en verdeling van de efficiëntie opbrengst tussen opdrachtgever en leverancier. Het geheel heeft als resultaat dat elke partij voordeel heeft aan de aanpak waarbij een positieve inzet verwacht kan worden.

Vraag: Is InPRC fraudegevoelig?

Antwoord: Net als bij een nieuw Nederlands paspoort kan ook bij het gebruik van InPRC ‘gefraudeerd’ worden. Eventuele manipulatie van bijvoorbeeld aanwezigheid-  of werktijd wordt echter uitgefilterd bij de analyse van de data die in het systeem wordt opgenomen.

Vraag: Waarom maakt InPRC gebruik van een barcode systeem dat toch eigenlijk achterhaald is?

Antwoord: Inderdaad is het barcode systeem een oud maar ook een bewezen systeem. De reden waarvoor het in InPRC gebruikt wordt kent verschillende redenen. De kosten van een geprinte barcode is ongeveer gelijk aan dat van een RFID-tag, maar de coderingskosten van een RFID-tag ligt veel hoger. Ook de kosten van RFID readers liggen hoger dan die van de barcode scanner. Afwegingen om gebruik te maken van ‘smartphones’ (in eigendom van de dienstverlener of van de servicemedewerker) kent bezwaren van eigendom, kosten en operationele bezwaren zoals telefoon thuis gelaten, beltegoed is op, overeenkomsten met individuele medewerkers enzovoort.

Vraag: Kan het barcodesysteem in InPRC ook worden omgewisseld met een RIFD systeem of een QReader systeem?

Antwoord: Ja, in de software van InPRC is rekening gehouden om data dat via andere systemen is verkregen in InPRC op te nemen. Ook is het mogelijk om systemen te combineren, bijvoorbeeld het barcode systeem aangevuld met QReader systemen. Dit vergt echter maatwerk.

Vraag: Is InPRC een controlemiddel?

Antwoord: Het is maar hoe men het bekijkt. InPRC heeft een focus op vakmanschap in plaats van controle.

Vraag: Wat levert InPRC voor de schoonmaakorganisatie op?

Antwoord: InPRC maakt het mogelijk om een zogenoemd ‘Prestatiecontract’ werkelijk uit te voeren als een ‘Kwaliteitscontract’. Met andere woorden, er wordt daadwerkelijk geleverd wat er binnen afgesproken kwaliteitsgrenzen afgesproken is. De verantwoording zit Real Time in InPRC opgesloten.

Vraag: Wat betekent InPRC voor contractmanagers?

Antwoord: Met InPRC worden alle schoonmaakgerelateerde-activiteiten feilloos geregistreerd en gemonitord. Met deze feiten wordt de dienstverlening steeds verder geprofessionaliseerd waarmee de kosten voor de Opdrachtgever verlagen en de opbrengsten voor de Oprachtnemer toenemen.

Vraag: Levert InPRC een toegevoegde waarde aan de Code Verantwoord Marktgedrag?

Antwoord: Op alle onderdelen van de Code, van Verantwoord Opdrachtgeversschap naar verantwoord Ondernemersschap, tot maximale transparantie draagt InPRC volledig bij aan deze kernuitgangspunten

Vraag: Hoeveel draagt de implementatietijd voor een werkend InPRC?

Antwoord: De vuistregel bedraagt voor elke 1.000 m2 is een implementatie-/voorbereidingstijd nodig van 4 uur.

Vraag: Wat is er nodig om InPRC ‘up & running’ te krijgen?

Antwoord: De belangrijkste onderdelen zijn: scanners, plattegronden gebouwen (of m2 info per ruimte, functie van de ruimte en ruimtenummers), opzetten ‘workaround’ in de webapplicatie en implementatie en testen.

Vraag: Zijn er risico’s verbonden aan het gebruik van InPRC?

Antwoord: InPRC maakt gebruik van een webapplicatie wat ‘geserviced’ wordt onder de meest strenge securitystandaarden. Op verzoek lichten wij deze beveiliging graag toe.

 

Advertenties
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: