Monthly Archives: mei 2015

Facility Advies: Het antwoord brengen naar de vraag

Zowel in ons dagelijks privé als in ons zakelijk leven zijn wij constant bezig met het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Zodra een vraagstuk is opgelost dient zich een nieuw vraagstuk aan.

De oorzaak hiervan ligt opgesloten in de dynamiek van het ego. Voor het inzicht in dit fenomeen is een cursus beschikbaar in de vorm van een zelfstudie. Dit valt echter buiten de scope van wat Facilityadvies.nl u kan bieden.

Facilityadvies.nl kan u evenwel helpen met een aanpak van uw facilitair zakelijke vraagstukken. Het gaat er hierbij om anders te kijken naar vraagstukken en anders zoeken naar antwoorden en oplossingen. De traditionele manier is het inschakelen van een bureau. Uw brengt u vraag dan naar een breed spectrum van mogelijke antwoorden waarvan een groot deel geen antwoord zijn op uw vraagstuk.

Het is opteren naar zoeken waar het antwoord mogelijk niet is. Voordat dit duidelijk is zijn kosten gemaakt en is tijd verdaan. Half beantwoorde – en of open gelaten deelvragen en op basis hiervan onvolledige of verkeerde implementaties brengen uw organisatie verder van huis. De rekeningen moeten wel betaald.

Sommige vragen impliceren reeds het antwoord. Hierbij vraagt de vraagsteller, mogelijk onbewust, een bevestiging van wat hij al weet. Dit kan heel nuttig zijn, niet alleen als ‘second opinion, maar ook de bevestiging hiervan door een extern instituut waardoor het antwoord voor de organisatie meer legitiem lijkt. Voor vragen over onbekend terrein wordt het lastiger. Hoe voorkomt de vraagsteller een lange zoektocht naar het juiste advies over zijn vraagstuk?

Facilityadvies.nl brengt het juiste antwoord naar de vraag. Het web protocol leidt de vraagsteller naar de juiste formulering en categorie van het vraagstuk. Documenten kunnen worden toegevoegd. De moderator van Facilityadvies.nl bestudeert het vraagstuk. Een professional wordt geselecteerd en ingeschakeld. Het concept antwoord wordt gemodereerd en gecontroleerd op de SMART principes en wordt daarna ingediend. Het uitgangspunt hierbij is dat het antwoord geheel en zonder kosten verhogende franjes eenduidig antwoordt en oplossing biedt voor het vraagstuk.

Meer informatie over de aanpak van Facilityadvies.nl kunt u via ons contact formulier opvragen of rechtstreeks contact opnemen met Jeroen van der Velden via jeroen@facilityadvies.nl

http://www.facilityadvies.nl

Advertenties

Guidebook for Airport Terminal Restroom Planning and Design

Guidebook for Airport Terminal Restroom Planning and Design

This guidebook has recently been published by the Airport Cooperative Research Program, which is sponsored by the Federal Aviation Administration. It can be found at:

http://www.trb.org/ACRP/Blurbs/172507.aspx

and at

acrp_rpt_130

For more information please contact Hans Westerveld at johanwesterveld@me.com

Heeft u behoefte aan facilitaire adviezen in een nieuwe aanpak?

Het stellen van vragen en het ontvangen van antwoorden wordt met behulp van ICT steeds gemakkelijker. In Google, behalve met het intypen van een woord, geeft met het intypen van een complete vraag al duizenden reacties waarvan er zeker een paar als bijvangst nuttig zijn. Ook de nieuwe ‘operating systems’ op uw smart ‘phone’, zoals SIRI met het welkom ‘hoe kan ik u helpen’, biedt grenzeloze mogelijkheden. ICT is blijvend in de Beta fase gelet op de steeds weer nieuwe toepassingen en het toenemen van het gebruiksgemak. De gebruiker is ook vaak nog in de Beta fase, onbekend met de talloze nieuwe toepassingen. Facilityadvies.nl is één van de nieuwe toepassingen die gebruikers zullen ontdekken. Deze toepassing geeft geen duizenden aan een vraag gerelateerde informatie, maar een platform waarin een vraag gestructureerd kan worden geplaatst in de zekerheid dat het antwoord die informatie geeft waar u mee verder kunt. Het zal wennen zijn om geen bezoek afspraken meer te hoeven maken met adviseurs om uw facilitaire vragen onder te brengen. Met het inschakelen van het digitale vraag – match – oplossing protocol van facilityadvies.nl wordt ook tijd, dus geld, en milieu gespaard. Kijk voor meer informatie over facility advies op www.facilityadvies.nl .