Monthly Archives: november 2015

De toekomst van Facilityadvies.nl

Het Platform

FacilityAdvies.nl biedt een platform waarop facilitaire vraagstukken worden beantwoord. Onze ‘webbased’ dienstverlening kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig advies via digitale communicatie. Onze professionals zijn een onuitputtelijke bron voor antwoorden op uw vragen uit de dagelijkse praktijk, over inkoop- en contractmanagement tot en met het opzetten van complexe projecten, business cases en transitieprogramma’s.

De Organisatie

FacilityAdvies.nl is een coöperatie. Hier ligt de kracht. Wij verbinden de juiste specialisten aan uw vraag. Door in coöperatie te werken bieden wij u een platform waarop u altijd kunt terugvallen op het moment dat u ondersteuning nodig heeft. De aangesloten zelfstandige professionals zijn getalenteerde – en ervaren professionals in het vakgebied facility management, inkoop, vastgoed – en contractmanagement.

Externe professionals

Ook professionals met een full-time job elders waarbij de meest actuele toepassingen in facility management en vastgoedmanagement leiden tot succesvol resultaat maken deel uit van de kring van in te zetten professionals. Uiteraard wordt in geval van de wens voor ‘boots on the ground’ vak professionals ingezet die voor het betreffende project geschikt en beschikbaar zijn.

Huidig en nieuw aanstormend talent aan opdrachtgeverskant

Huidig en nieuw aanstormend talent aan de opdrachtgevers kant maakt in toenemende mate gebruik van digitale hulpmiddelen. De methode een bureau uit te nodigen in een tijdrovende en kostende procedure wordt gaandeweg achtergelaten.

Facilityadvies.nl ziet het aan de demografische gegevens van het bezoek aan de eigen website www.faclityadvies.nl . Het bezoek aan www.facilityadvies.nl in de maand november 2015 was verdeeld in de volgende leeftijd categorieën:

20 – 30 jaar: 45 %

30 – 40 jaar: 35 %

40 – 60 jaar: 15 %

Vanaf 60 jaar: 5 %.

Mede op basis hiervan verwacht Facilityadvies.nl een significante toename van het gebruik van digitale communicatie en van ons platform in de directe toekomst.

Kosten en tijdbesparing via Facilityadvies.nl

De toepassing van facilityadvies.nl is dan ook bijzonder toegankelijk, gebruiksvriendelijk en kosten en tijd besparend. Facilityadvies.nl heeft gebruikelijke procedures van vraag, bezoek, bespreking, uitleg, rapport en offerte die een maand of meer in beslag namen teruggebracht tot een paar werkdagen zonder inboeten aan kwaliteit.

Facilityadvies.nl is het platform voor vraag en antwoord in het facilitaire – en vastgoed werkveld.

Voor meer informatie neem s.v.p contact op met Jeroen van der Velden via jeroen@facilityadvies.nl of via het contactformulier op www.facilityadvies.nl .

Advertenties

Key Figures Cleaning: Get them yourself!

Suppose you are looking for key indicators in the cleaning. So you are going to search the internet. The results will be advertisements of books on key figures. Cleaning companies who explain that they have key indicators in their business and do something with it. A cleaning consultant does not want to give you key figures because that is their trade. That means you get nothing to work with.

Maybe you should not want to have those commercial key indicators. They have nothing to offer other than general references to production experiences which are not measured in a scientific way. In a tender you can also see key figures. However, these are not usually tested in practice but are more in line with the market.

Get the key figures yourself! Take a license InPRC (www.inprc.nl)

Give any room and space in your building a unique barcode and let the cleaners scan the area prior to cleaning.

After several months you have the key figures for cleaning for your building applied in any area and space. No consultancy needed. You yourself have become expert and knows more about the cleanliness of your building than any cleaning company or cleaning advisor.

The license fee you will recoup within one, at most two years, apart from the superfluity to make costs of hiring a cleaning consultant.

More information? Please contact Victor van der Wal (victor.vanderwal@inprc.nl) or Hans Westerveld (johanwesterveld@me.com ).

Kengetallen Schoonmaak: Je gaat zelf zorgen voor schoonmaak kengetallen

Stel je bent op zoek naar kengetallen in de schoonmaak. Je gaat dus een zoekmachine raadplegen. Wat het oplevert zijn advertenties van boeken over kengetallen en informatie van schoonmaakbedrijven die uitleggen dat zij over kengetallen beschikken en daar in hun bedrijfsvoering iets mee doen. Ook een schoonmaak adviseur levert jou die kengetallen niet want dat is zijn handel. Daar heb je dus niks aan.

Misschien moet je die kengetallen ook niet willen hebben. Wat ze te bieden hebben zijn niet meer dan algemene referenties naar productie ervaringen die niet op een wetenschappelijke wijze zijn gemeten. In een offerte zie je ook kengetallen. Deze zijn echter meestal niet getoetst aan ervaringen in de productie maar aan markt conformiteit.

Regel schoonmaak kengetallen zelf. Neem een licentie van InPRC (www.inprc.nl)

Geef elke ruimte in jouw gebouw een unieke barcode en laat de schoonmakers de ruimte scannen voorafgaand aan de schoonmaak.

Na een aantal maanden heb je de kengetallen die voor jouw gebouw van toepassing zijn voor elke ruimte die je laat schoonmaken. Geen adviesbureau meer nodig. Je bent zelf deskundige geworden en weet meer over het schoonhouden van jouw gebouw dan elk schoonmaakbedrijf of schoonmaak adviseur.

De licentie kosten verdien je binnen één, hoogstens twee, jaar terug, afgezien van de overbodigheid om kosten te maken voor het inschakelen van een schoonmaak adviseur voor de schoonmaak calculaties.

Meer informatie? Neem contact op met Victor van der Wal victor.vanderwal@inprc.nl of met Hans Westerveld (johanwesterveld@me.com ).