Monthly Archives: december 2015

The Beach Chair Procurement Disaster

Beach Club company decides to buy new beach chairs.

Requirements

Lenght: 200 cm

Wide: 80 cm

Height: 35 cm

Adjustable back 30 – 90 degrees

Material: artificial rattan

Wheels: back, rubber

Chair legs: front, metal base, finished with rattan

Stackable

Weight: 5 – 8 kilo

Amount: 100

Delivery: On site

Packaging: to be removed and disposed of in a sustainable way

Pricing

Discounts – Bribes

Purchasors Erection Moment

Excel document for comparison offers

Choosing Best Economical Value

Delivery on site

Suppliers Erection Moment when he is paid

Assessment of the quality and comfort of the beach chair

By the clients

This one is a disaster. No erection also..

But I have fun anyway

Advertenties

Het enige echte probleem dat je zou moeten aanpakken!

Ik heb dit artikel al een keer in het Engels geschreven. Wat maakt het uit. Woorden zijn niet anders dan symbolen van symbolen. Dus wat betekent het eigenlijk allemaal. Lachen om die gouverneur van een zuidelijke staat in de Verenigde Staten. Een medewerker vroeg hem of de bijbel ook niet in het Spaans zou moeten worden vertaald vanwege het grote aandeel Spaans sprekende inwoners in de staat. Nagedacht zei deze gouverneur dat als Engels voldoende was voor Jezus het ook voor hem voldoende was.

Oké, Laat ik me even voorstellen. In één van mijn gedroomde incarnaties die we leven noemen kreeg ik de naam Joost. Geboren rond 1811. De familie werd vervolgd door mijn zoon Willem in 1857, door zijn zoon Marinus in 1892 en via zijn zoon Cees in 1924. Johan is in 1947 gearriveerd en hij gelooft nog steeds dat hij in een lichaam leeft. Ik noem hem Junior Junior.

Ik weet weinig van LinkedIn, laat staan ​​Facebook, maar ik weet dat Junior Junior zich in deze virtuele werelden manifesteert. Een virtuele wereld begrijp ik, vanwege de omstandigheid dat ik mezelf in een bewustzijn ervaar tussen gedroomde incarnaties. Is dit de hemel? Nou niet echt, er moet meer werk worden gedaan om die allesomvattende staat van Liefde, ofwel Kennis te bereiken.

Ik hou van Junior Junior, zoals ik ook heb geleerd om van ieder levende entiteit te houden. Ik adviseer hem over spirituele zaken en triviale zaken, waarbij de laatste uitsluitend naar buiten geprojecteerde illusies zijn. We maken een hoop lol. Ik hoop dat jij ook veel plezier hebt! Als je geen plezier hebt is het alleen maar omdat je een besluit hebt genomen om niet om gelukkig te zijn. Als je denkt dat dit een te frivool statement is, laat het gaan.

Ik zeg niet dat Junior Junior zich altijd in een gelukkige situatie bevindt. Hij heeft nog steeds mensen in zijn omgeving waar hij niet van houdt, beoordeelt hen als dom, of verdenkt hen van grootheidswaanzin en van veel andere narigheid. De kwestie voor hem is echter dat hij weet dat het beoordelen van anderen betekent over zichzelf oordelen, want er is maar één Zoon van God, zelfs als het lijkt dat Hij zich heeft gesplitst in miljarden gescheiden levens.

Denk niet dat ik alle antwoorden heb, laat staan dat ik over die allesomvattende Kennis beschik, Het is gewoon dat ik Junior Junior eraan herinner om zijn problemen aan HS (Heilige Geest) te bieden en Zijn antwoord te ontvangen. Simpel. Het is zeker simpel vergeleken met de onvoorstelbare ingewikkelde wereld die we met z’n allen bij elkaar hebben bedacht en naar buiten hebben geprojecteerd.

Over de triviale zaken, ja ik moet hem eraan te herinneren dat deze lijken te gebeuren maar ook hier geldt dat het alleen de door hemzelf naar buiten geprojecteerde gedachten zijn van zijn denkgeest. Het is een ego ding. De wereld werd gemaakt door het ego. De wereld is een effect, geen oorzaak. Vanwege het feit dat de wereld een effect is, kun je die niet veranderen. De oorzaak ligt in de denkgeest, daar kun je een verandering maken door te beslissen anders naar de wereld te kijken.

Junior Junior doet zijn vergeving lessen, niet elk moment en zelfs niet elke dag, maar hij leert. Dat is een voordeel. Het is de snelste manier om de invloed van het ego te beperken en uiteindelijk, in dit of in een volgend gedroomd leven, om zich ervan te ontdoen.

Jezus zegt dat het enige verschil tussen jou en Hem is dat je een ego hebt. Dat betekent dat Hij heeft geen beperkingen kent in de Communicatie en in Creëren. Waar wij vertrouwen op onze eigen projecties die we vervolgens waarnemen en op basis hiervan beoordelen, heeft hij Kennis. U wilt weten hoe Hij dit voor elkaar kreeg? Velen van ons willen dit niet weten, geïnstrueerd door onze ego’s zelf, dat erkent dat de antwoorden een bedreiging voor zijn voortbestaan vormen. Het ego is echter niets meer dan een paar gedachten over jezelf waar je waarde en geloof aan hebt toegekend. Dit is het enige echte probleem dat je zou moeten aanpakken!

Ga je dat doen? Onwaarschijnlijk! Maar wat je zou kunnen overwegen is het lezen, of beter het bestuderen van, een Cursus in Wonderen. Mogelijk ga je uiteindelijk inzien dat dit een gezond advies is.

Dat is het.

Onzinaanbestedingen

Het is fantastisch leuk rond te dwalen in schoonmaakland. Ik smul van de verhalen in de sociale media. Weer een vloer schoon opgeleverd. Weer een prijs behaald. De ene keer voor groen, want de kantoormedewerkers hebben een fietsenrek ter beschikking gekregen. De andere keer vanwege het aantal verschillende postcodes die werkzaam zijn in het bedrijf. Directies op de werkvloer om te laten zien dat er eigenlijk geen afstand is tussen de schoonmaker en de 21ste verdieping. Dorpslunches op landelijke schaal. Nergens vanaf wetende ‘Bekende Nederlanders’ die als dagvoorzitter klussen tijdens opgeleukte congressen over onderwerpen die in de waan van de dag profileren. Of is dit schrijven seniorenterreur? Van ouwe lullen met tijd en een typemachine?

Aanbestedingenterreur

Aanbestedingen in schoonmaakland is zeker terreur. Overgewaaid uit de Verenigde Staten, aangescherpt in de Europese Unie en vervolgens naar Nederlands gebruik werd deze Europese Inschrijving wet alhier nog eens uitgebreid opgepoetst. Met het oogmerk om aanbestedingen zonder voorkeur of corruptie te leiden tot opdracht aan de juiste inschrijver. Ideale wereld dus. Helaas het blijft mensenwerk.

Opdrachtgevers die gedwongen zijn vanwege hun omvang in het ‘corset’ van deze wetgeving te moeten acteren zijn vaak geen ‘vrolijke reizigers. Niet dat het vraagt om deskundigheid maar wel om een relevant geheugen. Een geheugen volgepropt met ervaringen van dit soort inschrijvingen waarbij met vallen en opstaan men weet hoe laat het is. Sommige adviseurs moeten ook wel deskundig zijn. Ik zou daar graag kennis mee maken.

Schoonmaak adviseurs

Laten we eens aandacht besteden aan de adviseurs. Waar komen ze vandaan. Veel adviesbureaus hebben hun oorsprong in de schoonmakerij. In de pauze tijdens de OSB Bestuursvergaderingen van weleer grapten we daar al over. We hebben die advies bureaus zelf gecreëerd. Weg gesjeesde managers gingen of bij de concurrentie werken of besloten een adviesbureau te starten. Het gevolg daarvan was dat bij verkregen opdrachten te adviseren bij schoonmaak inschrijvingen de laatste werkgever niet op het lijstje van geadviseerde bedrijven voorkwam.

Inschrijvingsvoorwaarden

Dat waren echter overkomelijke incidenten. Veel vervelender is dat de zogenaamde deskundigheid van deze adviseurs nauwelijks tot niet heeft bijgedragen om te komen tot zinnige inschrijvingsvoorwaarden voor de uitvoering. De gelikte voorschriften van de Europese Inschrijving Diensten vereist al het verschaffen van tientallen gegevens die nauwelijks iets te maken hebben met de bekwaamheid en het vermogen van het schoonmaakbedrijf tot het correct uitvoeren van de opdracht, bij wijze van spreken tot niveau kleur ondergoed van de directie en het veterdiploma aan toe.

Tenderteksten

Dan de inbreng van de adviseur. In een paar van de grootste tenders van dit jaar heb ik even mee kunnen kijken. Geen leesmateriaal voor het slapen gaan. Uiteraard moeten alle teksten kloppen. Niet voor niets hebben de grote schoonmaakbedrijven een verdieping met juristen waar De Brauw Blackstone Westbroek jaloers op zou zijn. Ik zie nauwelijks inbreng van de adviseur waarbij gezond verstand en kennis van het schoonmaak vakgebied in deze tenders boven komt drijven. Vakdeskundigheid? Innovatie? Best Value en Metrics? Als ik mij zou vergissen, dan hoor ik het, en de lezer vermoed ik, graag!

Slotverklaring

Nadat u alle 90 pagina’s met uw advies bureau heeft doorgeworsteld en al onze vragen compleet heeft beantwoord en waarbij u de maximale ruimte van de beschikbare antwoordvellen niet heeft overschreden, haasten wij ons u mede te delen dat zelfs het ontbreken van de bijlage 3.4.6 pdf ‘veterdiploma’ kan leiden tot uitsluiting van de procedure. Overigens geldt tevens dat indien wij besluiten dat andere prioriteiten voorrang dienen te verkrijgen deze inschrijvingsprocedure tot nader orde, lees een jaar, wordt uitgesteld. Indien u wordt gevraagd uw offerte opnieuw in te dienen adviseren wij u uw advies bureau te laten controleren of uw afschrift van de inschrijving Kamer van Koophandel nog steeds niet ouder is dan zes maanden hetgeen tot regelrechte ‘knock out’ zou leiden. Wij hebben deze inschrijving documenten zorgvuldig opgesteld zoals u heeft kunnen lezen. Elke veronderstelde misvatting is uitsluitend het product van uw eigen interpretatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Doch indien u besluit uw juridische afdeling in te schakelen, die jongens en meisjes moeten ook hun brood verdienen, prima. We lusten ze rauw. Bovendien kan het niet worden uitgesloten dat uiteindelijk uw offerte door een andere bril zal worden bekeken. Een directeur langssturen met lamme excuses is eveneens zinloos…

Hans Westerveld is co owner van http://www.facilityadvies.nl en co developer van http://www.inprc.nl en owner van http://www.cleaningworks.nl