Category Archives: Facility Advies Online

Disneyficeren als ultieme aanpak in gastgerichtheid ontwikkeling

Kennis maken met vak professionals die verbonden zijn aan Facilityadvies.nl.

Hans Smith is oprichter van Groeitrainingen B.V. Daarnaast als directeur met een team van 20 medewerkers van een fantastisch mooi bedrijf genaamd Mystery Review in Hilversum. Wij gaan met onze klanten een partner relatie aan en ondersteunen hen om in welke branche dan ook verwachtingen van klanten/ gasten / patiënten te overtreffen!

Met ex-Disney collega Roland Kleve, hebben wij ‘Disneyficeren’ ontwikkeld. Een samenwerkingsvorm waarbij wij enthousiasmerende lezingen, presentaties en complete workshops verzorgen, waarin de successen van en onze ervaringen binnen Disney de spiegel vormt voor de realiteit waarin de deelnemers zich professioneel bevinden.

Daarnaast het verzorgen van lezingen tijdens seminars / congressen rond klantbeleving – service excellence – gastgerichtheid – leadership en cultuuromslag trajecten.

Uiteraard spelen onze activiteiten zich voornamelijk af op de werkvloer en op andere locaties. Het voorbereidende protocol kan echter kosten – en mileu sparend worden gerealiseerd via Facilityadvies.nl. Contact opnemen met Hans kan met een email aan info@facilityadvies.nl, via het vraag protocol op www.facilityadvies.nl of rechtstreeks.

Advertenties

De toekomst van Facilityadvies.nl

Het Platform

FacilityAdvies.nl biedt een platform waarop facilitaire vraagstukken worden beantwoord. Onze ‘webbased’ dienstverlening kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig advies via digitale communicatie. Onze professionals zijn een onuitputtelijke bron voor antwoorden op uw vragen uit de dagelijkse praktijk, over inkoop- en contractmanagement tot en met het opzetten van complexe projecten, business cases en transitieprogramma’s.

De Organisatie

FacilityAdvies.nl is een coöperatie. Hier ligt de kracht. Wij verbinden de juiste specialisten aan uw vraag. Door in coöperatie te werken bieden wij u een platform waarop u altijd kunt terugvallen op het moment dat u ondersteuning nodig heeft. De aangesloten zelfstandige professionals zijn getalenteerde – en ervaren professionals in het vakgebied facility management, inkoop, vastgoed – en contractmanagement.

Externe professionals

Ook professionals met een full-time job elders waarbij de meest actuele toepassingen in facility management en vastgoedmanagement leiden tot succesvol resultaat maken deel uit van de kring van in te zetten professionals. Uiteraard wordt in geval van de wens voor ‘boots on the ground’ vak professionals ingezet die voor het betreffende project geschikt en beschikbaar zijn.

Huidig en nieuw aanstormend talent aan opdrachtgeverskant

Huidig en nieuw aanstormend talent aan de opdrachtgevers kant maakt in toenemende mate gebruik van digitale hulpmiddelen. De methode een bureau uit te nodigen in een tijdrovende en kostende procedure wordt gaandeweg achtergelaten.

Facilityadvies.nl ziet het aan de demografische gegevens van het bezoek aan de eigen website www.faclityadvies.nl . Het bezoek aan www.facilityadvies.nl in de maand november 2015 was verdeeld in de volgende leeftijd categorieën:

20 – 30 jaar: 45 %

30 – 40 jaar: 35 %

40 – 60 jaar: 15 %

Vanaf 60 jaar: 5 %.

Mede op basis hiervan verwacht Facilityadvies.nl een significante toename van het gebruik van digitale communicatie en van ons platform in de directe toekomst.

Kosten en tijdbesparing via Facilityadvies.nl

De toepassing van facilityadvies.nl is dan ook bijzonder toegankelijk, gebruiksvriendelijk en kosten en tijd besparend. Facilityadvies.nl heeft gebruikelijke procedures van vraag, bezoek, bespreking, uitleg, rapport en offerte die een maand of meer in beslag namen teruggebracht tot een paar werkdagen zonder inboeten aan kwaliteit.

Facilityadvies.nl is het platform voor vraag en antwoord in het facilitaire – en vastgoed werkveld.

Voor meer informatie neem s.v.p contact op met Jeroen van der Velden via jeroen@facilityadvies.nl of via het contactformulier op www.facilityadvies.nl .

Cleaning Requirements at Airports

WORK SPECIFICATIONS CHECKLIST FOR CLEANING

Summary of cleaning requirements

Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation

A Report from the WHO (2013)

guide_hygiene_sanitation_aviation_3_edition_wcov

Adviseren is Leren

Het leuke van adviseren is dat je zelf ook steeds weer leert. Dat is gratis. Het is ook leuk om deze leermomenten gratis te delen. Ons eerste advies is gratis en heeft absoluut waarde, ondanks het in Duitsland bekende gezegde ‘wat niets kost, is niets’. Het leert u op een andere manier naar een facilitair vraagstuk te kijken waardoor eerder ondenkbare oplossingen helder in zicht komen. Facilityadvies.nl is een coöperatie met vele uiterst talentvolle professionals in het facilitaire – en vastgoed werkveld. Meer informatie? Neem contact op met het contactformulier van facilityadvies.nl of email rechtstreeks naar Jeroen van der Velden Jeroen@facilityadvies.nl

Facility Advies: Het antwoord brengen naar de vraag

Zowel in ons dagelijks privé als in ons zakelijk leven zijn wij constant bezig met het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Zodra een vraagstuk is opgelost dient zich een nieuw vraagstuk aan.

De oorzaak hiervan ligt opgesloten in de dynamiek van het ego. Voor het inzicht in dit fenomeen is een cursus beschikbaar in de vorm van een zelfstudie. Dit valt echter buiten de scope van wat Facilityadvies.nl u kan bieden.

Facilityadvies.nl kan u evenwel helpen met een aanpak van uw facilitair zakelijke vraagstukken. Het gaat er hierbij om anders te kijken naar vraagstukken en anders zoeken naar antwoorden en oplossingen. De traditionele manier is het inschakelen van een bureau. Uw brengt u vraag dan naar een breed spectrum van mogelijke antwoorden waarvan een groot deel geen antwoord zijn op uw vraagstuk.

Het is opteren naar zoeken waar het antwoord mogelijk niet is. Voordat dit duidelijk is zijn kosten gemaakt en is tijd verdaan. Half beantwoorde – en of open gelaten deelvragen en op basis hiervan onvolledige of verkeerde implementaties brengen uw organisatie verder van huis. De rekeningen moeten wel betaald.

Sommige vragen impliceren reeds het antwoord. Hierbij vraagt de vraagsteller, mogelijk onbewust, een bevestiging van wat hij al weet. Dit kan heel nuttig zijn, niet alleen als ‘second opinion, maar ook de bevestiging hiervan door een extern instituut waardoor het antwoord voor de organisatie meer legitiem lijkt. Voor vragen over onbekend terrein wordt het lastiger. Hoe voorkomt de vraagsteller een lange zoektocht naar het juiste advies over zijn vraagstuk?

Facilityadvies.nl brengt het juiste antwoord naar de vraag. Het web protocol leidt de vraagsteller naar de juiste formulering en categorie van het vraagstuk. Documenten kunnen worden toegevoegd. De moderator van Facilityadvies.nl bestudeert het vraagstuk. Een professional wordt geselecteerd en ingeschakeld. Het concept antwoord wordt gemodereerd en gecontroleerd op de SMART principes en wordt daarna ingediend. Het uitgangspunt hierbij is dat het antwoord geheel en zonder kosten verhogende franjes eenduidig antwoordt en oplossing biedt voor het vraagstuk.

Meer informatie over de aanpak van Facilityadvies.nl kunt u via ons contact formulier opvragen of rechtstreeks contact opnemen met Jeroen van der Velden via jeroen@facilityadvies.nl

http://www.facilityadvies.nl

Heeft u behoefte aan facilitaire adviezen in een nieuwe aanpak?

Het stellen van vragen en het ontvangen van antwoorden wordt met behulp van ICT steeds gemakkelijker. In Google, behalve met het intypen van een woord, geeft met het intypen van een complete vraag al duizenden reacties waarvan er zeker een paar als bijvangst nuttig zijn. Ook de nieuwe ‘operating systems’ op uw smart ‘phone’, zoals SIRI met het welkom ‘hoe kan ik u helpen’, biedt grenzeloze mogelijkheden. ICT is blijvend in de Beta fase gelet op de steeds weer nieuwe toepassingen en het toenemen van het gebruiksgemak. De gebruiker is ook vaak nog in de Beta fase, onbekend met de talloze nieuwe toepassingen. Facilityadvies.nl is één van de nieuwe toepassingen die gebruikers zullen ontdekken. Deze toepassing geeft geen duizenden aan een vraag gerelateerde informatie, maar een platform waarin een vraag gestructureerd kan worden geplaatst in de zekerheid dat het antwoord die informatie geeft waar u mee verder kunt. Het zal wennen zijn om geen bezoek afspraken meer te hoeven maken met adviseurs om uw facilitaire vragen onder te brengen. Met het inschakelen van het digitale vraag – match – oplossing protocol van facilityadvies.nl wordt ook tijd, dus geld, en milieu gespaard. Kijk voor meer informatie over facility advies op www.facilityadvies.nl .

Het Innovatieve Werken: FacilityAdvies.nl voor adviezen in het facilitair werkgebied.

Tijd is één van de kostbaarste zaken in ons leven. We lijken dat vaak te kort te komen. Ook in werksituaties. We proberen om ons in ons dagelijks werk zo efficiënt mogelijk te zijn door afspraken te maken en procedures vast te stellen. Maar efficiëntie kent grenzen en werken blijft mensenwerk.

Automatisering helpt. En stroomlijning van processen ook. Maar iets dat altijd tijd zal blijven kosten, is het leggen van contacten. Zeker als het gaat om het selecteren van een adviseur. Je wilt om de tafel met de ‘baas’ en niet met een junior a.e. De organisatie om alle agenda’s en klokken gelijk te zetten, kost tijd en inspanning.

De eerste ontmoeting – die voor een externe bezoeker volgt na reistijd, parkeren, wachttijd in de entreehal en thee halen – begint met socialisering. Wie zijn wij, wie ben ik en wie ben jij. Pas in tweede instantie komt de reden van het bezoek aan de orde: eigenlijk waar het om gaat!

Dat onderwerp is een vraagstuk met onbekende vervolg varianten waarvoor een extern advies wenselijk is. De casus wordt geschetst en documentatie komt op tafel. De bezoeker maakt aantekeningen en overhandigt een brochure. De zakenkaartjes waren reeds bij binnenkomst uitgewisseld. Er volgen nieuwe afspraken.

De bezoeker geeft aan dat hij de vraagstelling concreet maakt in een plan van aanpak met een arbeidsuren indicerende begroting. Een nieuwe afspraak wordt gemaakt om het voorstel te bespreken. Dat gaat opnieuw tijd kosten.

Een andere manier om een vraag over facility management, inkoop en vastgoed – en contractmanagement, is het kiezen voor de FacilityAdvies.nl procedure.

FacilityAdvies.nl is opgezet vanuit principiële uitgangspunten:

Smart – Duurzaam – Onafhankelijk – Laagdrempelig – Betaalbaar

Smart. Met het kiezen van dit containerbegrip wordt niet alleen de kwaliteit van de geselecteerde professionals bedoeld, maar ook de gestroomlijnde – en tijdbesparende – proces van vraag naar probleemstelling en antwoord.

Duurzaam. Alle beschikbare kennis over duurzaamheid wordt verwerkt in de beantwoording van het vraagstuk Het woord duurzaam komt bovendien tot uitdrukking in het totale digitale verkeer van de procedure: zero carbon footprint! Geen milieubeslag door vervoer en vergader energie.

Onafhankelijk. FacilityAdvies.nl is opgezet als een platform waarbij zelfstandige vakspecialisten worden ingezet om vraagstukken te beantwoorden. Er zijn geen verbindingen met instanties waarmee hoeft te worden meegebogen.

Laagdrempelig. Zonder tijdbeslag op agenda’s kunnen vragen op elk moment worden ingediend. De procedure van FacilityAdvies.nl leidt op overzichtelijke wijze tot het formuleren van de vraag.

Betaalbaar. FacilityAdvies.nl werkt met ‘fixed prices’, en dus zonder verrassingen.

U kunt uiteraard ook bellen om een voorgestelde oplossing op de vraag te bespreken in een meeting bij de vraagsteller/opdrachtgever. Net zo goed als FacilityAdvies.nl de uitgebrachte adviezen bij opdracht van de vraagsteller in de praktijk kan implementeren. Tot aan die fase is alle communicatie vooral digitaal.

Het Innovatieve Werken. De zakelijke wereld gaat steeds meer digitaal. FacilityAdvies.nl ziet hierbij het Nieuwe Werken als omdenken naar Het Innovatieve Werken.

Graag nodigen wij u uit om met een vraagstuk het FacilityAdvies.nl systeem uit te proberen. Het adres is www.facilityadvies.nl .

Hans Westerveld, cfm