Tag Archives: cleaning advice

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part IV Hand Hygiene & Disinfection

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part IV Hand Hygiene & Disinfection.

Advertenties

Bezuinigen in de schoonmaak doe je zo!

Gustavo

(Foto van Netflix serie ‘Better Call Saul’ van AMC, mr. Gustavo Fring)

Aanbevelingen voor bezuiniging in de bedrijf schoonmaak nadat de bovenste verdieping een oekaze aan directieven naar beneden lazerde waar u iets mee moet.

In plaats van gehoor te geven aan lichte paniek of aan het gevoel teveel koffie te hebben gedronken, herpakt u zich en gaat u met een positieve attitude aan de slag. Een beter resultaat kan nu niet meer worden uitgesloten!

Eerst een paar suggesties wat niet te doen:

  1. Geen paniek, zoals besproken.
  2. Niet onmiddellijk een inschrijving aankondigen.
  3. Ook niet het schoonmaakbedrijf melden dat het 20 % goedkoper moet.

Ad 1. Geen paniek, u gaat een en ander creatief en alternatief oppakken.

Ad 2. Geen inschrijving aankondigen, niet de uitdaging verleggen naar een externe adviseur en geen bedrijfsbureau en stagiairs inschakelen om de werkprogramma’s met frequenties tegen het licht te houden. Genoemde items voorkomen dat u geld uitgeeft in plaats van bespaart en uzelf intern werkoverlast bezorgt.

Ad 3. Geen sms naar het schoonmaakbedrijf dat het 20 % goedkoper moet, daar u anders paniek bij het schoonmaakbedrijf creëert. Dit bericht daalt onmiddellijk af in de organisatie van het schoonmaakbedrijf. Personeelszaken kijkt onmiddellijk welke overeenkomsten binnenkort aflopen. Op basis van geruchten beginnen de beste schoonmakers en de directe leiding om zich heen te kijken. Aandacht voor uw gebouwen verflauwt op dit niveau.

Een paar suggesties in plaats hiervan:

  1. U nodigt een deskundige van het schoonmaakbedrijf uit, dit hoeft niet persé een directeur te zijn. Dit vanuit de Rijnlands management filosofie waarbij degene die het weet het mag zeggen in plaats van degene die de baas is.
  2. U speelt open kaart, in de wetenschap dat u het uiteindelijk toch voor het zeggen heeft. Ook in het besef dat het schoonmaakbedrijf meer van uw gebouwen in relatie tot de schoonmaak af weet dan u.
  3. U vraagt deze deskundige naar een voorstel voor een alternatieve aanpak. U meldt dat u geen prijs stelt op traditionele voorstellen van kaasschaven in de schoonmaak frequenties. Dat kan uw organisatie zelf ook. U opent de deur naar een nieuwe aanpak. Dit roept ongetwijfeld de vraag op van ‘waar denkt u dan aan?’
  4. Aan het volgende en werkt u dat eens voor mij uit: Ten eerste: alle stofzuigers uit onze gebouwen verwijderen. Ik heb namelijk al jaren het gevoel dat het ‘bijtippend’ en één maal per week geheel stofzuigen van alle tapijt een illusie is. Bovendien is het met dat geoffreerde kengetal voor stofzuigen in uw branche, hetgeen een productie verondersteld van 500 m2 en meer de tweede illusie. Indien er al gestofzuigd wordt kan het resultaat nooit goed zijn, erger nog er komt meer stof in de lucht dan in de stofzakken verdwijnt. Tevens een opmerking dat ik de indruk heb dat de stofzuigers meer slijten van het transport van de werkkast naar de afdeling dan van het stofzuigen zelf. Nu mijn suggestie: In plaats al die stofzuigers zet u enkele zwaar kaliber borstel stofzuigers in en dat in gespecialiseerde taken. Ga uit van één maal per twee weken dat onze tapijtvloeren volledig gestofzuigd worden met deze industrie stofzuigers. Het spreekt voor zich dat het voor deze gespecialiseerde taken de verwijdering van vlekken in het tapijt geen probleem zal zijn. Laat mij weten wat dit aan gecalculeerde arbeidsuren bespaart.
  5. Ten aanzien van het schoonhouden van de werkplekken. Op dit moment worden deze ‘om de dag’ schoongemaakt. Hoe u dat bijhoudt is mij niet helder en het resultaat hiervan is in mijn ogen ook niet overtuigend, ondanks de Excel statistieken van de VSR rapportages. Dat hoeft ook niet meer want u komt met een voorstel voor één maal per week. Met de spuitfles en die werkdoek de vinger tasten te lijf gaan en de prullenbakken te legen schenkt weinig voldoening bij de gebruikers. Ook de stofzuiger die gereed voor gebruik aan de ingang van de afdeling staat brengt de gebruiker zeker niet op de gedachte dat deze ook wel eens gebruikt zal worden, stofzuiger geluid wordt zelden geregistreerd op onze afdelingen. Oké ik moet niet in herhalingen vervallen. Ik zie graag uw voorstel tegemoet om één maal per week de werkplekken schoon te maken en dan ook alle relevante onderdelen. Het resultaat hiervan, zo moge worden verondersteld, zal meer door de gebruikers op prijs worden gesteld. Desnoods houdt u rekening met tijd per dag voor incident schoonmaak op basis van meldingen van gebruikers via intranet. Laat mij weten wat dit aan gecalculeerde arbeidsuren bespaart.
  6. Ten aanzien van de overige ruimte functies in onze gebouwen verzoek ik u uw creativiteit de ruimte te geven. Voorstellen hieromtrent die eveneens leiden tot kosten besparing doch zo mogelijk ook aan resultaat winnen ontvang ik graag.
  7. Bezuinigingen zijn noodzakelijk. De weg er naar toe besluiten wij samen. Eerst bestuderen wij uw voorstellen. Daarna de interne aspecten. Wij gaan er van uit dat wij er uitkomen.

Meer ideeën en oplossingen?

Cleaning Works Consultancy (Hans Westerveld) is beschikbaar om van een pijn dossier en iedereen blij dossier te maken.

johanwesterveld@me.com

 

Cleaning Works: Information and advertorial

Back to the heart of the cleaning profession. With quality inspections cleaning for the facility industry. Nice profession, nice activity. Upon arrival at the building in the hall and reception the first impressions are already gained. Also regarding the receptionists. It makes a difference for the receptionists in the reception if I appear in a tight suit or in jeans with a sports jacket without a tie.

This measurement is taken within eight seconds. Is he important or not? I had also my first impressions and I try to prevent to judge. However to judge is just my job here. It is the first impression any visitor will be aware of. The employees of an organization just see everyday the same and are undoubtedly ‘company’ blind when it comes to the quality of the cleaning, the facilities and the warmth of the reception that first impression brings. Management and other key employees receive of course a ‘corporate ‘ cordial greeting from the receptionists. It’s all about people.

After explaining my mission and after issuing of a copy of an ID and business card I go to the top floor and then to work. The staff of the offices that I enter, I ask permission for my brief inspection. Frequently my request is followed with the announcement that it is appreciated. Off course also suggestions and experiences on the cleaning performance, with an indication of experience as a result. I take notes and use the voice recorder of the Iphone and finish my reports in my office. VSR-like controls? Sure, if the client wants to see many figures, tables and statistics.

Cleaning Works seeks to find more insight into the back of the cleaning service, particularly the local organization and logistics. With a clear picture of the quality of the cleaning as a result. We provide content for discussion with the cleaning company. The report consists of two documents: The first is a summary of the findings about the cleaning service, a score for each feature space group, a summary of any defects and or method errors. The second document contains the findings on the experience of the cleaning, a vision of the local organization and staffing of the cleaning company and recommendations for the internal organization.

Distinctiveness is described as follows:

1. Cleaning Works is an independent consultancy and is not hampered by obligations to the cleaning industry.

2. Cleaning Works provides inspections quality cleaning assessed with knowledge gained in over thirty years experience in the cleaning performance.

3. Cleaning Works reports on the quality of the organization of the cleaning on site.

4. Reporting on the ‘customer’ experience of cleaning.

5. Reporting from Raat-Borgholz Analysis (logistics management, materials, machinery, cabinets and work space emergence) of the cleaning on site.

6. Advice on health issues arising from the cleaning.

7. Agreements for quality inspections on demand, monthly, quarterly and annually.

8. Cost: on demand at: € 325.00 (buildings from 2.500 to 5.000 m2), € 490.00 (buildings from 5.000 to 10.000 m 2). Prices exclude VAT and travel reimbursement. Discount rate depending on the frequency.

Do you want to know more about our activities, please contact Hans Westerveld at + 31 6 55 771 777 or by email: info@cleaningworks.nl