Tag Archives: EHEC bacterie

Touching is fun but not always without consequences.

What are the similarities between:

Computer keyboard in your office

Computer keyboard at home

Handles of a basket

Handles of a luggage cart

Remote Operator home

Remote Operator elsewhere

Audio / Video selector on a plane

Taps, flush handles, door knobs in toilets

First similarity: All items listed are rarely cleaned.

Second similarity: All items listed include attached dirt. This dirt can include: feces, semen, blood, nose residue, skin oils, perspiration and other contaminants.

Of the cutlery from self-service buffets, we can assume that these items have passed the dishwasher. But you are not the only one who holds the spoons and forks! The later you use this buffet the greater the chance that this cutlery shows contamination. However, ‘show’ is a false indication, most feel stickiness and experience the urge to wash your hands. The table edge or chair that you can grasp will give the feeling that it is not recently been cleaned, the confirmation you will experience when you look at these items carefully.

If, after so much unpleasant inspiration, you follow the urge the urge to wash your hands in a toilet, remember the golden rule: “do not touch any door, tap and flush handles, because then it would be better not to have your hands washed. In short, wash hands, dry them with paper, then turn the tap off with paper dry, open de door with paper in order to leave without touching anything. Why this advice? Are these items in the cleaning specifications included? Certainly, but without oversight or guarantee that it happens! It is also not easy to control or measure the cleaning or disinfecting of these components.

Is all this danger to public health? Beyond the thought of EHEC bacterial variants it is not so bad. Your body developed in the past one million years a fantastic ‘immune’ system. The numerous and continuous attacks on the skin, mouth and wounds on your physical integrity are brilliantly met by this system. The quality of the ‘acid’ in the stomach will enjoy the challenge of the snack you ate, where the meat of itself moved in the heating carousel. At worst, the stool, instead of the usual color and firmness, shall by means of a rapid blast, often unannounced, ruin the whole toilet area and adjacant environment. The relief on your part makes up! The professional cleaner sees no problem to solve this cleaning job! Bringing clarity in the sense of cleanliness and ready for next use.

The “tags” associated with this message: “Wash hands with attention”!

Advertenties

Aanrakingen zijn plezierig doch niet altijd zonder consequenties!

Wat zijn de overeenkomsten tussen:

Toetsenbord van een computer

Toetsenbord van uw computer

Handvatten van een winkelwagen

Handvatten van een bagagekar (voor en achter de douane)

Afstandbediener thuis

Afstandbediener elders

Audio/video kiezer in een vliegtuig

Kranen, spoelknoppen, deurknoppen in toiletten

Eerste overeenkomst: Alle genoemde onderdelen worden zelden of nooit schoongemaakt.

Tweede overeenkomst: Alle genoemde onderdelen bevatten aangehecht vuil. Dit aangehecht vuil kan bestaan uit: ontlasting, sperma, bloed, neus residu, huidvet, transpiratie vocht en overig vuil.

Bij de bestekken van buffetten voor zelfbediening kunnen we aannemen dat deze opschep hulpmiddelen de vaatwasser hebben gepasseerd. U bent echter niet de enige die deze lepels en vorken vasthoudt! Hoe later u van dit buffet gebruik maakt des de groter is de kans dat deze bestekken vervuiling vertonen. Echter ‘vertonen’ is hier een onjuiste aanduiding, hooguit voelt u kleverigheid en ervaart u de drang uw handen te gaan wassen. Ook de tafelrand of de stoel leuning die u vastpakt kan u het gevoel geven dat deze niet recentelijk schoongemaakt zijn, de bevestiging ervaart u als u nauwkeurig deze onderdelen bekijkt.

Indien u, na zoveel onplezierige inspiratie, gehoor aangeeft aan de drang om uw handen te wassen in een toiletgroep, denk dan aan de gouden regels: ‘raak geen kraan, deur of spoelknoppen aan, want dan had u uw handen net zo goed niet kunnen wassen. Kortom, handen wassen, met papier afdrogen, daarna met papier de kraan dichtdraaien of geheel niet afdrogen en sanitair verlaten zonder iets aan te raken. Vanwaar dit advies? In het schoonmaakbestek zal het reinigen van deze onderdelen toch wel zijn opgenomen? Zeker, echter zonder toezicht of garantie dat het gebeurt! Het is bovendien niet simpel te controleren of te meten dat de reiniging, cq desinfectie, van deze onderdelen uitgevoerd zijn.

Is dit alles nu gevaarlijk voor de volksgezondheid? Afgedacht van EHEC bacterie varianten valt dat wel mee. Uw lijf heeft niet voor niets in de afgelopen miljoen jaar een fantastisch ‘immuun’ systeem opgebouwd. De talloze en constante aanvallen via de huid, mond en wonden op uw fysieke integriteit worden op briljante wijze tegemoet getreden door dit systeem. Ook de kwaliteit van het ‘zoutzuur’ in de maag neemt met plezier de uitdaging aan van het door u verorberde broodje shoarma, waarvan het vlees uit zichzelf bewoog aan de verwarmings carousel. Hooguit zal de ontlasting, in plaats van gebruikelijke kleur en vastigheid, zich door middel van een snelle, vaak onaangekondigde, spuiterij de gehele toiletpot en omgeving verzieken. De opluchting uwerzijds maakt veel goed en de professionele schoonmaker ziet geen enkel probleem deze reinigings klus goed te klaren. Klaarheid brengen is in deze betekenis helderheid, schoonheid en klaar voor volgend gebruik.

De ‘tags’ die bij dit bericht behoren zijn: ‘handen wassen met aandacht’, maar dat wist u al!