Tag Archives: Facility Advies

De toekomst van Facilityadvies.nl

Het Platform

FacilityAdvies.nl biedt een platform waarop facilitaire vraagstukken worden beantwoord. Onze ‘webbased’ dienstverlening kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig advies via digitale communicatie. Onze professionals zijn een onuitputtelijke bron voor antwoorden op uw vragen uit de dagelijkse praktijk, over inkoop- en contractmanagement tot en met het opzetten van complexe projecten, business cases en transitieprogramma’s.

De Organisatie

FacilityAdvies.nl is een coöperatie. Hier ligt de kracht. Wij verbinden de juiste specialisten aan uw vraag. Door in coöperatie te werken bieden wij u een platform waarop u altijd kunt terugvallen op het moment dat u ondersteuning nodig heeft. De aangesloten zelfstandige professionals zijn getalenteerde – en ervaren professionals in het vakgebied facility management, inkoop, vastgoed – en contractmanagement.

Externe professionals

Ook professionals met een full-time job elders waarbij de meest actuele toepassingen in facility management en vastgoedmanagement leiden tot succesvol resultaat maken deel uit van de kring van in te zetten professionals. Uiteraard wordt in geval van de wens voor ‘boots on the ground’ vak professionals ingezet die voor het betreffende project geschikt en beschikbaar zijn.

Huidig en nieuw aanstormend talent aan opdrachtgeverskant

Huidig en nieuw aanstormend talent aan de opdrachtgevers kant maakt in toenemende mate gebruik van digitale hulpmiddelen. De methode een bureau uit te nodigen in een tijdrovende en kostende procedure wordt gaandeweg achtergelaten.

Facilityadvies.nl ziet het aan de demografische gegevens van het bezoek aan de eigen website www.faclityadvies.nl . Het bezoek aan www.facilityadvies.nl in de maand november 2015 was verdeeld in de volgende leeftijd categorieën:

20 – 30 jaar: 45 %

30 – 40 jaar: 35 %

40 – 60 jaar: 15 %

Vanaf 60 jaar: 5 %.

Mede op basis hiervan verwacht Facilityadvies.nl een significante toename van het gebruik van digitale communicatie en van ons platform in de directe toekomst.

Kosten en tijdbesparing via Facilityadvies.nl

De toepassing van facilityadvies.nl is dan ook bijzonder toegankelijk, gebruiksvriendelijk en kosten en tijd besparend. Facilityadvies.nl heeft gebruikelijke procedures van vraag, bezoek, bespreking, uitleg, rapport en offerte die een maand of meer in beslag namen teruggebracht tot een paar werkdagen zonder inboeten aan kwaliteit.

Facilityadvies.nl is het platform voor vraag en antwoord in het facilitaire – en vastgoed werkveld.

Voor meer informatie neem s.v.p contact op met Jeroen van der Velden via jeroen@facilityadvies.nl of via het contactformulier op www.facilityadvies.nl .

Advertenties

Adviseren is Leren

Het leuke van adviseren is dat je zelf ook steeds weer leert. Dat is gratis. Het is ook leuk om deze leermomenten gratis te delen. Ons eerste advies is gratis en heeft absoluut waarde, ondanks het in Duitsland bekende gezegde ‘wat niets kost, is niets’. Het leert u op een andere manier naar een facilitair vraagstuk te kijken waardoor eerder ondenkbare oplossingen helder in zicht komen. Facilityadvies.nl is een coöperatie met vele uiterst talentvolle professionals in het facilitaire – en vastgoed werkveld. Meer informatie? Neem contact op met het contactformulier van facilityadvies.nl of email rechtstreeks naar Jeroen van der Velden Jeroen@facilityadvies.nl

Facility Advies: Het antwoord brengen naar de vraag

Zowel in ons dagelijks privé als in ons zakelijk leven zijn wij constant bezig met het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Zodra een vraagstuk is opgelost dient zich een nieuw vraagstuk aan.

De oorzaak hiervan ligt opgesloten in de dynamiek van het ego. Voor het inzicht in dit fenomeen is een cursus beschikbaar in de vorm van een zelfstudie. Dit valt echter buiten de scope van wat Facilityadvies.nl u kan bieden.

Facilityadvies.nl kan u evenwel helpen met een aanpak van uw facilitair zakelijke vraagstukken. Het gaat er hierbij om anders te kijken naar vraagstukken en anders zoeken naar antwoorden en oplossingen. De traditionele manier is het inschakelen van een bureau. Uw brengt u vraag dan naar een breed spectrum van mogelijke antwoorden waarvan een groot deel geen antwoord zijn op uw vraagstuk.

Het is opteren naar zoeken waar het antwoord mogelijk niet is. Voordat dit duidelijk is zijn kosten gemaakt en is tijd verdaan. Half beantwoorde – en of open gelaten deelvragen en op basis hiervan onvolledige of verkeerde implementaties brengen uw organisatie verder van huis. De rekeningen moeten wel betaald.

Sommige vragen impliceren reeds het antwoord. Hierbij vraagt de vraagsteller, mogelijk onbewust, een bevestiging van wat hij al weet. Dit kan heel nuttig zijn, niet alleen als ‘second opinion, maar ook de bevestiging hiervan door een extern instituut waardoor het antwoord voor de organisatie meer legitiem lijkt. Voor vragen over onbekend terrein wordt het lastiger. Hoe voorkomt de vraagsteller een lange zoektocht naar het juiste advies over zijn vraagstuk?

Facilityadvies.nl brengt het juiste antwoord naar de vraag. Het web protocol leidt de vraagsteller naar de juiste formulering en categorie van het vraagstuk. Documenten kunnen worden toegevoegd. De moderator van Facilityadvies.nl bestudeert het vraagstuk. Een professional wordt geselecteerd en ingeschakeld. Het concept antwoord wordt gemodereerd en gecontroleerd op de SMART principes en wordt daarna ingediend. Het uitgangspunt hierbij is dat het antwoord geheel en zonder kosten verhogende franjes eenduidig antwoordt en oplossing biedt voor het vraagstuk.

Meer informatie over de aanpak van Facilityadvies.nl kunt u via ons contact formulier opvragen of rechtstreeks contact opnemen met Jeroen van der Velden via jeroen@facilityadvies.nl

http://www.facilityadvies.nl