Tag Archives: Inprc.nl

An Extra Argument For Ahok Winning the Jakarta Governor Election

Ahok

His Excellency Ir. Basuki Tjahaja Purnama is up for re-election for Governor of DKI, the Greater Jakarta Area. With already an impressive track record of his successes in his current tenure, he is up to pursue even better results in the second leg of his governorship. The Jakarta inhabitants did not experience the results from flattering articles in newpapers, but especially in their day to day life. For instance no extreme banjirs (floods) occurred in Jakarta in the last three years. Like his predecessor, and now president, Jokowi, does in his government is cleaning up the ‘swamp’, including cleaning of the rivers, the canals and the sewers. Not in the Trump way by doing the contrary, but with a professional approach looking at the results of the city administration and of the results of the city services to the citizens.

To change something in a large city administration is more difficult than draining the swamp. We do not argue that an administration is a swamp, only that it is for the Governor difficult to determine what works and what is ‘fake’ in a large city administration.

Much has been done already by digitalizing several services. One counter for various services was developed. Manpower is accounted for with entry and exit registration systems. But what in the working time is carried out is sometimes or maybe often unclear. In the old days of Philips Telecommunication Systems in The Netherlands office staff ran regularly with files through the office corridors to demonstrate that they were busy. Would that be different in Jakarta?

Our advice to Pak Ahok for JKT: Buy a Facility Software System that follows the work process and monitors the results on site, implement it and show the citizens that this works for them. Better maintenance, better services and better cleaning.

Forgive us that we are a bit commercial and recommend our InPRC Facility Software System to Pak Ahok. Are there alternative systems, probably not.

We are not going to print our brochure but we will show you that it works. How about the TransJakarta buses as an example? With more than 600 new buses driving on the Jakarta corridors it is supplying a terrific good service to the JKT citizens.

But what about maintenance? We see before a Ramadhan exodus on television a smiling civil servant with pen and paper register possible malfunctions of buses from a private company. Does he really belief that those buses are then safe for a long journey? Have InPRC use for that and we show you why!

wieldraf

How does it work?

In our InPRC Facility Software System we prepared a try out account. In this account we imported data from Zhongton buses, Hino buses and Scania buses. We added some data from several Haltes. We estimated the square meters (M2) and the calculation of maintenance and cleaning time. We wrote and calculated working programs for daily and periodical maintenance and for daily and periodical cleaning. We identified and imported potential malfunctions and errors. The software system produced unique barcodes for every bus and activity. The barcodes for the buses have to be attached in the driver area, at the stations and at the haltes. The barcodes for the maintenance and cleaning programs are on the lists for the maintenance and cleaning staff. Assessors use their own lists of assessment reasons. Maintenance staff and assessors use a hand scanner to register maintenance issues, work progress, results and quality. Easy to use and easy data upload on any computer with internet connection. All data can be monitored by senior staff, perform benchmarking, and adjust policy and working instructions when needed. The InPRC Facility Software System is established in ‘online’ ‘clientapplications’. It contains of smart software and intelligent logarithms and can be used for unlimited application options.

The options for use of this InPRC facility Software System in JKT are unlimited. To mention a few which will ultimately benefit citizens:

Inspections and reporting on restoration of road facilities (benefits citizens)

Quality inspection and reporting of urban cleaning services (benefits citizens)

Delivery inspections and reporting of outsourced contracts (benefits citizens)

Registration and inspections of administrative matters for citizens (benefits citizens)

Transparency and Accountability

With all data available for everybody involved a maximum of transparency is the result, a benefit which should not be underestimated.

Some of the results of our ‘ bus try out’ client can be observed hereafter:

The website: http://www.inprc.nl/en/

List of the used barcodes

jkt-barcode-list

List of Assessments

jkt-assessments

Pre Calculation and Duration String

jkt-pre-calculation-and-duration-string

Compare Pre- and Post Calculations

jkt-compare-pre-and-post-calculation-per-unit

List Halte Assessments

halte-assessments

List Halte Assessment/AQL

jkt-halte-assessment-aql

List of Disruptions

jkt-disruptions

List of Assessments/AQL

jkt-assessment-aql

It should be noted that all data in this ‘try out’ in the client application’ are based on assumptions. All the spaces in this example have estimated surface areas (M2), work programs, and calculations. The records of the working hours are virtually taken with a hand scanner from a barcode list, and not from barcodes that would be attached to the different buses, stations and haltes. The reports about the scanning of “assessments” and “disturbances” do not reflect reality but are only intended as “demo material’.

At a request with serious interest we will submit a temporarily login and password for access to the try out ‘clientapplication’ (please contact us at info@cleaningworks.nl ).

InPRC (InProcesRegieConcept) Facility Software System. Patented by NL 1033348

Schiphol en de terugkerende schoonmaakpersoneel issues

Nieuws in de vakpers. Het winnen van de ‘Best Practice Award’ en ‘FNV: Schiphol voor Schoonmakerstribunaal gesleept’. We kunnen wel stellen dat er ‘goed’ en ‘kwaad’ is in de wereld maar daar wordt het, tenminste één maal per twee jaar terugkerende, stakingsprobleem niet mee opgelost.

Tot 1980 zorgde de dienst Was-, Bad-, Schoonmaak en Zweminrichtingen van de gemeente Amsterdam voor de schoonmaak van Schiphol. Schoonmaakbedrijf Westerveld B.V., toen nog als zelfstandige onderneming, was het eerste commerciële schoonmaakbedrijf dat de schoonmaak van geheel Schiphol gedurende twee keer vijf jaar uitgevoerd heeft tot 1990. Na verdere uitbreidingen tot aan de verdubbeling van de terminal werd besloten het complex op te delen in uit te besteden percelen.

Stakingen op Schiphol

Vermoedelijk waren stakingen van schoonmakers toen deze voornamelijk de status van Amsterdamse ambtenaar hadden onbekend op Schiphol. De eerste staking deed zich voor in 1990 met een, niet door vakbonden ondersteunde, actie om macht te verwerven en boven cao vergoedingen te eisen. Zeker te vermelden waard is dat FNV bestuurder Leen van Dijke het op zich nam om te bemiddelen en uiteindelijk zorgde voor oplossingen van het conflict. In de recente geschiedenis was Schiphol één van de locaties waar gestaakt werd, onder meer in 2009, 2010, 2012 en 2014.

Bij diverse cao onderhandelingen met de werkgeversorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten OSB wordt vanuit de vakbonden druk uitgeoefend door bij spraakmakende opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven actie te voeren. Opdrachtgevers zoals universiteiten, academische ziekenhuizen en natuurlijk Schiphol krijgen dan bezoek van boze schoonmakers met spandoeken. Overgewaaid vanuit de Verenigde Staten is dit beleid aangescherpt met dezelfde acties maar dan thuis bij aandeelhouders van schoonmaakbedrijven. Ook directies van   opdrachtgevers komen dan aan de beurt. CEO tegen FM: ‘Houdt die lui bij mijn kantoor vandaan!’ Met regelmaat zijn er stakingen van schoonmakers gedurende cao onderhandelingen.

‘Prangende misstanden’ zijn zeer onwaarschijnlijk

Dan nu de huidige actie van een vakbond om op Schiphol ‘een aantal prangende misstanden aan de kaak te stellen’. De aanleiding is kennelijk het verwerven van de Best Practice Award 2016 van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, al kan het ook welkom zijn dat op dit moment onderhandelingen plaatsvinden voor een nieuwe schoonmaak cao.

Welke zijn dan die ‘prangende misstanden’? Ook als we de enigszins overdreven bewoordingen terugbrengen naar standaard normering, zie ik geen misstanden in de schoonmaak op Schiphol. De vertegenwoordigers van de opdrachtgever zien die ook niet, ware dit wel het geval dan zouden zij zeker met de schoonmaak directies over dit onderwerp in gesprek zijn geraakt. Schiphol heeft zich in het recente verleden uitgesloofd om faciliteiten voor de schoonmakers te verbeteren. Vele innovaties, faciliteiten en initiatieven van Schiphol werden ontplooid met onder meer met de mee financiering van taalcursussen, de mee financiering van aanvullende reiskosten, het participeren in overleg met schoonmaak vertegenwoordigingen. Helaas kreeg dit niet de waardering van de schoonmakers, dan wel werd het snel vergeten in tijden van acties voor een nieuwe schoonmaak cao.

Nog een paar factoren: Het schoonmaak materiaal is in de loop der jaren sterk verbeterd, de werkkleding is sterk verbeterd inclusief een representatieve uitstraling. Een belangrijke factor is ook dat de afwerk materialen zoals vloeren zich veel makkelijker laten reinigen. Allemaal factoren in het voordeel van de schoonmaker.

Werkdruk Analyse

Voor het in kaart brengen van ‘prangende misstanden’, hierbij zal mogelijk werkdruk issues bedoeld zijn, is een doeltreffende oplossing in de markt.

Het betreft het facility management systeem InPRC. In het kort toegelicht krijgt elke ruimte een unieke barcode, grote ruimtes krijgen er meer. De schoonmaker scant de ruimte en voert zijn programma uit, deze methode wordt in elke ruimte herhaald. Aan het eind van de shift worden de geregistreerde barcodes via een PC opgeladen naar de ‘clientapplicatie’, alwaar de informatie kan worden geanalyseerd. Zowel opdrachtgever als schoonmaakbedrijf kunnen toegang krijgen tot dit systeem waardoor maximale transparantie ontstaat. Niet elke schoonmaker hoeft met een scanner te werken. Een aantal is voldoende om, nadat maanden aan registraties zijn opgeladen, bruikbare kengetallen te kunnen verwerven. Een paar stappen verder is het combineren van gegevens van passagiersstromen en eventueel de vliegbewegingen en je krijgt bijzonder interessante data.

Eventuele werkdruk issues worden vanuit de data zichtbaar en kunnen worden aangepakt.

Meer informatie over InPRC (InProcesRegieConcept) is te verkrijgen via www.inprc.nl en via info@inprc.nl

Hans Westerveld, cfm, is consultant voor de facilitaire industrie met activiteiten in Nederland en in Indonesië.

Contact: johanwesterveld@mac.com

Website: www.cleaningworks.nl

Website: http://restroomcleaning.org

Blog: https://hanswesterveld.wordpress.com

Meer informatie over Was-, Bad-, Schoonmaak en Zweminrichtingen diensten

https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/5282a.html

Onzinaanbestedingen

Het is fantastisch leuk rond te dwalen in schoonmaakland. Ik smul van de verhalen in de sociale media. Weer een vloer schoon opgeleverd. Weer een prijs behaald. De ene keer voor groen, want de kantoormedewerkers hebben een fietsenrek ter beschikking gekregen. De andere keer vanwege het aantal verschillende postcodes die werkzaam zijn in het bedrijf. Directies op de werkvloer om te laten zien dat er eigenlijk geen afstand is tussen de schoonmaker en de 21ste verdieping. Dorpslunches op landelijke schaal. Nergens vanaf wetende ‘Bekende Nederlanders’ die als dagvoorzitter klussen tijdens opgeleukte congressen over onderwerpen die in de waan van de dag profileren. Of is dit schrijven seniorenterreur? Van ouwe lullen met tijd en een typemachine?

Aanbestedingenterreur

Aanbestedingen in schoonmaakland is zeker terreur. Overgewaaid uit de Verenigde Staten, aangescherpt in de Europese Unie en vervolgens naar Nederlands gebruik werd deze Europese Inschrijving wet alhier nog eens uitgebreid opgepoetst. Met het oogmerk om aanbestedingen zonder voorkeur of corruptie te leiden tot opdracht aan de juiste inschrijver. Ideale wereld dus. Helaas het blijft mensenwerk.

Opdrachtgevers die gedwongen zijn vanwege hun omvang in het ‘corset’ van deze wetgeving te moeten acteren zijn vaak geen ‘vrolijke reizigers. Niet dat het vraagt om deskundigheid maar wel om een relevant geheugen. Een geheugen volgepropt met ervaringen van dit soort inschrijvingen waarbij met vallen en opstaan men weet hoe laat het is. Sommige adviseurs moeten ook wel deskundig zijn. Ik zou daar graag kennis mee maken.

Schoonmaak adviseurs

Laten we eens aandacht besteden aan de adviseurs. Waar komen ze vandaan. Veel adviesbureaus hebben hun oorsprong in de schoonmakerij. In de pauze tijdens de OSB Bestuursvergaderingen van weleer grapten we daar al over. We hebben die advies bureaus zelf gecreëerd. Weg gesjeesde managers gingen of bij de concurrentie werken of besloten een adviesbureau te starten. Het gevolg daarvan was dat bij verkregen opdrachten te adviseren bij schoonmaak inschrijvingen de laatste werkgever niet op het lijstje van geadviseerde bedrijven voorkwam.

Inschrijvingsvoorwaarden

Dat waren echter overkomelijke incidenten. Veel vervelender is dat de zogenaamde deskundigheid van deze adviseurs nauwelijks tot niet heeft bijgedragen om te komen tot zinnige inschrijvingsvoorwaarden voor de uitvoering. De gelikte voorschriften van de Europese Inschrijving Diensten vereist al het verschaffen van tientallen gegevens die nauwelijks iets te maken hebben met de bekwaamheid en het vermogen van het schoonmaakbedrijf tot het correct uitvoeren van de opdracht, bij wijze van spreken tot niveau kleur ondergoed van de directie en het veterdiploma aan toe.

Tenderteksten

Dan de inbreng van de adviseur. In een paar van de grootste tenders van dit jaar heb ik even mee kunnen kijken. Geen leesmateriaal voor het slapen gaan. Uiteraard moeten alle teksten kloppen. Niet voor niets hebben de grote schoonmaakbedrijven een verdieping met juristen waar De Brauw Blackstone Westbroek jaloers op zou zijn. Ik zie nauwelijks inbreng van de adviseur waarbij gezond verstand en kennis van het schoonmaak vakgebied in deze tenders boven komt drijven. Vakdeskundigheid? Innovatie? Best Value en Metrics? Als ik mij zou vergissen, dan hoor ik het, en de lezer vermoed ik, graag!

Slotverklaring

Nadat u alle 90 pagina’s met uw advies bureau heeft doorgeworsteld en al onze vragen compleet heeft beantwoord en waarbij u de maximale ruimte van de beschikbare antwoordvellen niet heeft overschreden, haasten wij ons u mede te delen dat zelfs het ontbreken van de bijlage 3.4.6 pdf ‘veterdiploma’ kan leiden tot uitsluiting van de procedure. Overigens geldt tevens dat indien wij besluiten dat andere prioriteiten voorrang dienen te verkrijgen deze inschrijvingsprocedure tot nader orde, lees een jaar, wordt uitgesteld. Indien u wordt gevraagd uw offerte opnieuw in te dienen adviseren wij u uw advies bureau te laten controleren of uw afschrift van de inschrijving Kamer van Koophandel nog steeds niet ouder is dan zes maanden hetgeen tot regelrechte ‘knock out’ zou leiden. Wij hebben deze inschrijving documenten zorgvuldig opgesteld zoals u heeft kunnen lezen. Elke veronderstelde misvatting is uitsluitend het product van uw eigen interpretatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Doch indien u besluit uw juridische afdeling in te schakelen, die jongens en meisjes moeten ook hun brood verdienen, prima. We lusten ze rauw. Bovendien kan het niet worden uitgesloten dat uiteindelijk uw offerte door een andere bril zal worden bekeken. Een directeur langssturen met lamme excuses is eveneens zinloos…

Hans Westerveld is co owner van http://www.facilityadvies.nl en co developer van http://www.inprc.nl en owner van http://www.cleaningworks.nl