Tag Archives: ziekenhuis schoonmaak

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part III Bacteria Routes of Transmission

A Colour Coding System and Infection Control for Cleaners – Part III Bacteria Routes of Transmission.

Advertenties

Professional cleaning of (public) toilets

Material Required

 • Professional cleaning cart with mop system.
 • Rubber gloves.
 • EPA registered cleaner/disinfectant.
 • Glass cleaner
 • (yellow) Restrooms closed sign.
 • Toilet brush.
 • Scourer.
 • Red sanitary cloths (blue ones are used for other cleaning tasks).
 • Stock of toilet paper, paper towels/ cloth towels and hand soap.
 • Pencil and paper.

Procedure 

 • Wear rubber gloves before you start cleaning the toilets.
 • Place the ‘restroom closed’ sign at the entrance.
 • Ventilate the restroom, open the doors and open the windows if any present.
 • Check the appearance of the restroom.
 • Make note of any damage or defects.
 • Pick up any debris on the floor, around the sink and toilet/urinal areas.
 • Check garbage cans and recycling bins. If they are full or nearly full, remove the trash can/ plastic bag and replace with a new one.
 • Check soap, toilet paper, and paper/linen towel dispensers and make sure they are properly stocked.
 • Clean the mirrors with glass cleaner a sanitary cloth and dry with a paper towel.
 • Clean with a sanitary cloth and cleaner/disinfectant all doorknobs, toilet – and urinal handles and basin taps.
 • Check all sides and doors and remove any stains with a sanitary cloth.
 • Clean the sinks using cleaner/disinfectant, a scourer and the sanitary cloth, rinse with water.
 • Clean the interior of the urinals with the toilet brush using cleaner/disinfectant, clean the exterior of the urinals with the sanitary cloth with cleaner disinfectant. Flush the urinals.
 • Clean the interior of the toilets with the toilet brush with cleaner/disinfectant, clean the outside of the toilets with a sanitary cloth using cleaner disinfectant. Clean with the sanitary cloth the top and the underside of the seat. Flush the toilets.
 • Mop the floor with the mop with cleaner/disinfectant.
 • Wash hands and dry thoroughly.
 • Allow the entire area to dry before re-using the restroom.
 • Collect the cleaning equipment and remove the ‘restrooms closed sign’.

Periodically

Toilets and urinals: to remove lime and urine deposits use a special cleaner.

Apply the liquid disinfectant by squirting it under the rim of the toilet bowl and around it as well. Make sure that the cleaner reaches the area under the lip of the bowl.

Let the liquid start running down the sides of the bowl. Allow it to soak for a while

Scrub the interiors of the bowl with the help of a toilet brush. Brush the bowl thoroughly, so that you get rid of the mineral stains accumulated along the water level.

Flush the toilet bowl to rinse it. Continue scrubbing the bowl as the water drains from the bowl. Repeat the process of brushing, for a couple of times, to rinse the seat thoroughly.

Comment

The need of an acid bowl cleaner is determined by the hardness of the water in the area.

The routine use of an acid bowl cleaner is not recommended unless hard water deposits are present or where, as a result of not cleaning on a routine basis, a build-up results.

You may only need to use an acid bowl cleaner once a week, once a month or perhaps, in some areas, once every other day. Increase or decrease depending on the results.

Schoonhouden van een streekziekenhuis

Vroeger heette een ziekenhuis in de regio een streekziekenhuis. Die benaming werd om twee redenen afgeschaft. Enerzijds vanwege de regionale beperking die de naam in zich droeg en anderzijds bleek het vanuit public relations aspect onhandig in een bedrijfsnaam te laten blijken dat je streken uithaalt. Op zandgrond ergens in Nederland staat zo’n streekziekenhuis, een fusie van drie kleinere tehuizen. De schoonmaak voor het grootste deel in eigen beheer, enkele onderdelen uitbesteed aan een klein schoonmaakbedrijf en aan een glazenwasser. Inkoper H. wordt zelf een keer opgenomen voor een routine operatie. Naarmate hij weer helder om zich heen kon kijken, op zaal met vijf andere patiënten die hem uit de slaap hielden, viel hem de schoonmaak op. Dat wil zeggen het ontbreken ervan. Een leer moment heet dat tegenwoordig. De zelfverdediging reactie van hem, zoals gebruikelijk, wie kunnen we er de schuld van geven. Narigheid, dat ben ik zelf, constateert inkoper H.

Spoedig waart het gerucht rond dat sprake was van een inschrijving op het schoonmaakonderhoud. Een groot schoonmaakbedrijf, met een hoop ambitie maar nog geen opdrachten voor ziekenhuizen, meldt zich bij inkoper H. Een briljant commerciëel vernuft in de vorm van de heer van E. wordt de praatpaal. Een fatale kennismaking zou later blijken, inkoper H. zonder kennis van zaken van schoonmaakonderhoud en van E. zonder kennis van ziekenhuizen.

Inkoper H. was niet corrupt, wellicht ook vanwege het feit dat hij nogal bang was uitgevallen. Een nieuw orgel bij hem thuis laten bezorgen was dus niet nodig. Bovendien had inkoper H. al een orgel waarmee hij samen met een collega op Rijnreizen vele bejaarden vermaakte en wellicht nog een andere kajuit kon betreden voorafgaand aan de voor hem gereserveerde.

De pogingen van de kleine schoonmaakbedrijven die reeds meer dan 20 jaar voor het ziekenhuis hadden gewerkt mee in te mogen schrijven bracht geen resultaat. Inkoper H. en van E. zetten zich op een zomeravond aan een tafeltje in de achtertuin, tevens plein, bij inkoper H. Een hoeveelheid gegevens werd uitgewisseld waardoor het voor hen en later ook voor anderen geen verrassing bleek dat de gunning naar het bedrijf van sales directeur van E. ging.

De order werd intern aan de productie overgedragen waarbij de betreffende regio directeur het dossier vervolgens aan een regio manager overliet, die het werkdossier (uren en werkprogramma’s) vervolgens weer overdroeg aan een interim rayonleider.

Personeelszaken op het hoofdkantoor ging aan de slag voor de nieuw in te huren schoonmakers. Een advertentie bleek niet nodig want er waren reeds veel dames van Marokkaanse afkomst die zich hadden aangemeld, na instemming van hun echtgenoot om onder voorwaarden aan het arbeidsproces deel te mogen nemen. De vraag inzake basis kennis van de Nederlandse taal stond nog niet op het inschrijf formulier. Deze lacune was oorzaak dat het bedrijf in snel tempo met pictogrammen ging werken, hierbij de noviteit als pure innovatie introducerend. Werkkleding werd gedistribueerd, de meeste maten S en M moesten enkele dagen later worden omgewisseld in XL, enkele jaren later in XXL.

Enige jaren later na wisseling van de directie in het ziekenhuis werd het beleid gewijzigd, inbesteding werd de norm. De reden spreekt voor zich, want het kon kennelijk allemaal beter. Alle schoonmakers in eigen dienst. Plezierig voor de schoonmakers die zich nu konden aanpassen aan het werk tempo van het ziekenhuis. Inkoper H. jubileerde. De uitnodiging om op dit evenement te verschijnen was opgevrolijkt met een envelop symbool. De envelop kon worden gedeponeerd in een glazen schaal met een zodanig nauwe opening waardoor het niet geautoriseerd leeghalen niet tot de mogelijkheden behoorde. In een korte toespraak waarin inkoper H. de bezoekers bedankte voor de samenwerking en steun in lastige tijden deelde hij tevens mede dat hij per dezelfde datum met pensioen ging. Hij zou zijn collega’s en dienstverleners zeker gaan missen.

Nieuwe facilitaire collega’s aan het bewind met weinig ruimte om te wijzigen vanwege de vaste dienstverbanden in de schoonmaak. Interim directies en managers kwamen en gingen, maar de schoonmakers bleven in hun vaste ritme. Optische verbeteringen werden uitsluitend zichtbaar in de vorm van nieuwe ziekenhuis werkkleding. Vanwege bezuinigingen noopten het management over de grenzen te kijken. ‘Benchmarken’ dus. Hemeltje lief, de m2 prestatie blijkt aanmerkelijk lager dan het landelijk gemiddelde, zelfs nadat de belachelijk en onhaalbare productie normen van de vijf bepalende schoonmaakbedrijven uit het overzicht zijn verwijderd. Het ziekteverlof bij de vast dienstverband schoonmakers blijkt echter 3 x hoger te liggen dan landelijk. Zelfs wordt een interim manager uit de schoonmaakbranche ingehuurd teneinde orde op zaken te stellen. Als die orde komt zal het nog wel een halve generatie duren. Over wat die orde zal inhouden kan ik geen voorspelling doen. U wel?